Duszpasterstwo

 

 

 

Moje owce słuchają mojego głosu,

Ja znam je, a one idą za Mną.

(J 10,27)