Ręce

Ręce Jezusa, przez Piłata skazane, jeszcze nie skaleczone,

jeszcze nie związane

Ręce Jezusa, podejmujące ciężki krzyż

Ręce Jezusa, słabnące pod ciężarem krzyża

Ręce Jezusa, których Jezus nie mógł wyciągnąć do Matki,

bo były obarczone krzyżem

Ręce Jezusa, tak krótko przez Cyrenejczyka podtrzymywane

Ręce Jezusa, tak dyskretne, że nie odbite na chuście Weroniki

Ręce Jezusa, omdlałe pod ciężarem krzyża

Ręce Jezusa, nie załamane, chociaż kobiety ręce załamywały

Ręce Jezusa, w prochu ziemi przy trzecim upadku

Ręce Jezusa, obdarte

Ręce Jezusa, młotkiem do krzyża przybijane

Ręce Jezusa, na których zawisło ciało konającego na krzyżu

Ręce Jezusa, któreście udźwignęły ciężar powołania

Ręce Jezusa, które błogosławicie nas po zmartwychwstaniu

Całujemy Twe ręce i stopy, Panie,

żeś przez mękę swoją świat odkupić raczył.