Duszpasterstwo

 

 

„Trzeba umieć Pana Boga chwycić za serce,

to Jego „słaba strona”.

św. Teresa