Panorama 360

Aktualności

Dzisiejsza niedziela jest rocznicą pierwszego roku mijającego od kanonizacji św. Jana Pawła II, która miała miejsce 27.04.2014 roku. Niech to będzie dzień szczególnych podziękowań za osobę św. Jana Pawła II oraz przypomnienia sobie dziedzictwa, jakie po sobie pozostawił nasz wielki rodak.

 

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II,
który odznaczyłeś się
wielką miłością Boga i ludzi,
ufny w moc Twojego wstawiennictwa
proszę Cię:
Bądź przed tronem bogatego w miłość
i miłosierdzie Ojca Niebieskiego
moim orędownikiem w sprawie,
którą Ci przedkładam.

Uproś mi także dar umocnienia
mej wiary, nadziei i miłości,
abym za Twoim przykładem
codziennie wzrastał w świętości
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam
nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel,
Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i Człowiek.
Amen.

Święty Janie Pawle II
- Wstawiaj się za nami.