Litania do św. Antoniego

Litania do św. Antoniego z Padwy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,  módl się za nami
Święty nasz Ojcze, Franciszku,
Święty Antoni Padewski,
Chlubo Zakonu Braci Mniejszych,
Ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Nowe światło włoskiej ziemi,
Kapłanie wedle Serca Bożego,
Gorliwy zakonniku,
Seraficzny ogniu miłości,
Mężu doskonałej czystości,
Męczenniku pragnieniem,
Miłośniku życia ukrytego,
Dla bliźnich się poświęcający,
Kaznodziejo niezmordowany,
Jednający z Bogiem grzeszników,
Sprowadzający do Kościoła z powrotem heretyków,
Łaskawy opiekunie ubogich,
Pocieszycielu chorych i strapionych,
Oddawco rzeczy zgubionych,
Sławny cudotwórco za życia i po śmierci,
Mądrością Bożą napełniony,
Skarbnico Pisma świętego,
Doktorze Ewangeliczny,
Godny Synu Ojca Serafickiego,
Sługo wierny Matki Dziewicy,
Piastunie Dzieciątka Jezus,
Drogi klejnocie Kościoła świętego,
Orędowniku na całym świecie szczególnie czczony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

  1. Módl się za nami święty Antoni
    W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 

Módlmy się:
Boże, któryś świętego Antoniego, Wyznawcę Twego i Doktora doprowadził do wysokiej świętości prosimy, abyśmy za jego przyczyną tu na ziemi stale postępowali w miłości ku Tobie, a kiedyś w wieczności z Tobą na zawsze złączyć się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.