Obranie za patrona św. Antoniego

OBRANIE ZA PATRONA ŚW. ANTONIEGO

Święty Antoni, sławny sługo przyjacielu Jezusa Chrystusa, tyś dostąpił zaszczytu piastowania Go na rękach. Pełen radości nosiłeś Go na swych ramionach dziś cieszysz się z Nim w niebieskiej krainie. Składamy Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi nas obdarzyłeś. Obieramy sobie ciebie dzisiaj za patrona, orędownika wiernego ojca. Postanawiamy nigdy cię nie opuścić, ani nie pozwolić, by ktoś miał ubliżyć twej sławie, lecz zawsze cię czcić i kochać.

Prosimy cię, weź nas w swą opiekę i pomagaj we wszystkich czynnościach, zwłaszcza w go­dzinę śmierci, gdy lęk przed wiecznością nas ogarnie. Nie opuszczaj nas wtedy, lecz bądź nam pociechą, orędownikiem i gwiazdą przewodnią w drodze do Ojca. Amen.