Święty ludzkich spraw

Należy do najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego. Pokochali go wierni na całym świecie, gdyż zawsze był blisko codziennych ludzkich problemów. Za życia niósł pomoc i pociechę wszystkim potrzebującym. Później uznano go za patrona troski o człowieka, a także żniw, panien na wydaniu, sierot, rzeczy zagubionych i korespondencji. Miarą czci, jaką został otoczony, jest fakt, że jego kanonizacja nastąpiła już rok po śmierci.